O nama

Veterinarska stanica a.d. Sremska Mitrovica bavi se pružanjem veterinarskih usluga, sprovodjenje preventivnih mera, vakcinacijom i lečenjem životinja, prodajom peroralnih lekova, prodajom stočne hrane i premixa, pridaja pilića, veštačkim osemenjavanjem životinja, trihinoskopskim pregledom mesa...

Obaveštenja za akcionare

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara Društva ovde

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara 2020. godine. ovde

Punomoćje za Skupštinu akcionara ovde

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara Društva ovde

Poziv na redovnu Skupštinu akcionara Društva ovde

Odluka o o usvajanju finansijkog izveštaja za 2017-tu godinu ovde

Odluka o pokriću gubitka po finansijkom izveštaju za 2017-tu godinu ovde

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara Društva ovde

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara Društva ovde

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara Društva ovde

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016-tu godinu ovde

Odluka o raspodeli dobiti po finanskijkom izveštaju za 2016-tu godinu ovde

Odluka o veterinarske ambulante u Noćaju ovde

Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika izvršnog direktora Društva ovde

Odluka o imenovanju predesdnika odbora direktora ovde

Odluka o imenovanju člana odbora direktora ovde

Odluka o razrešenju zakonskog zastupnika izvršnog direktora Društva ovde

Odluka o razrešenju predesnika odbora direktora ovde

Odluka o razrešenju člana odbora direktora ovde

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2017. godinu ovde

Punomoć za glasanje akcionara ovde

Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu ovde

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu ovde

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara Društva održane 24. 06. 2016. godine ovde

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2016. godinu ovde

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu ovde

Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu ovde

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara Društva održane 22. 06. 2015. godine ovde

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara veterinarska stanica "Sremska Mitorovica" a.d. Sremska Mitorovica ovde

Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 12. 09. 2014. godine ovde

Odluka o prodaji ambulante ovde

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara koja će se održati 12.09.2014. godine ovde

Izveštaj sa vanredne skupštine akcionara ovde

Odluka o prodaji nepokretnosti ovde

Odluka o razrešenju sa dužnosti nezavisnog direktora ovde

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara ovde

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o brisanju iz Registra javnih društava ovde

Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP-akcije ovde

Izveštaj o bitnom događaju ovde

Odluka o prodaji ambulante ovde

Odluka o prestanku svojstva javnog društva ovde

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ovde

Zapisinik sa vanredne skupštinu akcionara Društva od 15.11.2013 ovde

Poziv na vanrednu skupštinu akcionara Društva ovde

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Društva ovde

Odluke redovne skupštine akcionara Društva ovde

Godišnji dokumenat o objavljenim informacijama možete preuzeti ovde

Poziv na redovnu skupštinu akcionara možete preuzeti ovde

Godišnji izveštaj o poslovanju ovde

Poziv na redovnu skupštinu akcionara možete preuzeti ovde

Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću možete preuzeti ovde